0224 243 11 16
Sosyal Medya Hesaplarımız

FUTRO DEMO KOD

15 Nisan 2019
462 kez görüntülendi
FUTRO DEMO KOD
/*
BOSİAD FUTRO LİGİ ÖRNEK KOD
www.ataturkotomasyon.com
Not: Kod bu haliyle çalışmaz, genel yapı için örnek olması amacıyla paylaşılmıştır.
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BluetoothSerial(4, 2); /////////////////////////////// RX, TX (Harici Serial Tanımlama)
const int MA1 = 5; //////////////////////////////////////////////////L298N IN1 Pini tanımlandı.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////Diğer Pinleri Tanımlayınız.
const int buzzer = 13; //
int ilerigerihizi = 255; ///////////////////////////////////////İleri-Geri Hızı Belirlendi.
int durmahizi = 0; /////////////////////////////////////////Durma Hızı Belirlendi.
int sagasolahizi = 150; /////////////////////////////////////////Sağa-Sola Hızı Belirlendi.
void setup()
{
BluetoothSerial.begin(9600); /////////////////////////////////Bluetooth İle Haberleşme Başladı.
Serial.begin(9600); //////////////////////////////////Bilgisayar İle Seri Haberleşme Başladı.
pinMode(MA1, OUTPUT); /////////////////////////////////////////////L298N IN1 Pini Çıkış
/////////////////////////////////////////////////////////////////////Diğer Çıkışları Tanımlayınız.
Serial.println(“Robot Calismaya Basladi.”);
}
void loop()
{
if (BluetoothSerial.available()) //////////////////////////////////Bluetooth Bağlantısını Varsa
{
char data = BluetoothSerial.read();
Serial.println(data);
delay(5);
if (data == ‘F’) ////////////////////////////////////////////////Gelen Bilgi F ise ileri Fonksiyonuna Git.
{
{
ileri();
}
////////////////////////////////////////////////////////////////Diğer yönleri ve verileri tanımlayınız.
else if (data == ‘S’) ///////////////////////////////////////////Gelen Bilgi S ise dur Fonksiyonuna Git.
{
dur();
}
}
}
void ileri()
{
digitalWrite(MA1, HIGH);
digitalWrite(MA2, LOW);
analogWrite(MC1, ilerigerihizi);
digitalWrite(MB1, HIGH);
digitalWrite(MB2, LOW);
analogWrite(MC2, ilerigerihizi);
Serial.println(“ileri”);
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////Diğer fonsiyonları oluşturunuz.
void dur()
{
digitalWrite(MA1, LOW);
digitalWrite(MA2, LOW);
analogWrite(MC1, durmahizi);
digitalWrite(MB1, LOW);
digitalWrite(MB2, LOW);
analogWrite(MC2, durmahizi);
Serial.println(“durdu”);
}
/*
BOSİAD FUTRO LİGİ ÖRNEK KOD
www.ataturkotomasyon.com
Not: Kod bu haliyle çalışmaz, genel yapı için örnek olması amacıyla paylaşılmıştır.
*/